Help pages are only available in Polish
 
Informacja o użyciu ciasteczek
Informacje podstawowe
Ciasteczka (HTTP Cookie) używane są na tej stronie tylko do utrzymania sesji użytkownika oraz zapamiętywania indywidualnych ustawień. Nie są wykorzystywane do śledzenia, ani mierzenia aktywności użytkownika.

Ich włączenie w przeglądarce i akceptacja są wymagane do prawidłowego działania strony.
Sesja użytkownika
Sesja jest zapamiętywana po stronie serwera, zaś w ciasteczku przesyłany jest jej unikalny numer. Dzięki temu możemy między kolejnymi wyświetleniami strony zapamiętać następujące informacje:
  • aktualnie przeglądany katalog,
  • wybrane hasła z indeksów,
  • historia ostatnio wykonywanych zapytań,
  • zawartość koszyka,
  • stan zalogowania do konta czytelnika,
  • wybrany widok wyników wyszukiwania,
  • wybrany język przeglądania strony.
Sesja trwa od momentu pierwszego otwarcia strony, do czasu zmiany aktualnie przeglądanego katalogu lub zamknięcia przeglądarki, przy czym w razie braku aktywności po upływie 60 minut dane sesji są czyszczone.
Ustawienia indywidualne
Za pomocą ciasteczek wybrane dane przechowywane są po stronie przeglądarki i wysyłane na serwer w momencie otwarcia strony. Dzięki temu informacje te są trwale zapamiętane i stosowane przy kolejnych wizytach użytkownika danej przeglądarki. W odrębnych ciateczkach zapamiętane są następujące ustawienia:
  • wybrane i zastosowane filtry (dotyczy tylko katalogów, gdzie filtry są skonfigurowane),
  • klucze kryptograficzne pozwalające na automatyczne logowanie do konta czytelnika,
  • informacja o zgodzie użytkownika na stosowanie ciasteczek.
Przydatne odnośniki
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ciasteczek i sposobu zarządzania nimi w Twojej przeglądarce, pomocne będą poniższe odnośniki.
 

Baza regionalna "Bibliografia Województwa Opolskiego" zawiera opisy bibliograficzne zawartości książek i artykułów z czasopism dotyczących w swej treści Opolszczyzny (jej historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest tworzona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Prowadzona jest na bieżąco od 1988 roku.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, książki i ich fragmenty, mapy itp. Czynnikiem decydującym o doborze jest wartość materiału informacyjnego.

Roczniki "Bibliografii Województwa Opolskiego" za lata 1980-1990 zostały wydane drukiem i są udostępnione w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.


Czytelnicy mogą posługiwać się następującymi kryteriami wyszukiwawczymi: tytuł atykułu, autor, temat, tytuł czasopisma.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić używając faset, znajdujących sie z boku listy.

Wyszukane opisy bibliograficzne można pobrać i zapisać w postaci zestawienia alfabetycznego.