Help pages are only available in Polish
 
Generowanie formularza wyszukiwawczego
Formularz wyszukiwawczy dla strony biblioteki
Istnieje możliwość pobrania gotowego kodu HTML, zawierającego uproszczony formularz wyszukiwawczy, który następnie należy wkleić np. na stronę informacyjną biblioteki. Użytkownik, który wyszukuje przy użyciu tego formularza zostanie automatycznie przekierowany do katalogu on-line już na stronę z wynikami.
Inna metoda to osadzenie formularza w ramce (w tagu <iframe>). Dla ramki podaje się tylko adres URL do strony, która automatycznie generuje odpowiedni formularz wyszukiwawczy. Formularz ten można ostylować podając jako dodatkowy parametr &css adres URL do pliku CSS (może on być zamieszczony na dowolnej stronie).
Gotowy kod dla tego katalogu
Adres dla IFRAME
W kodzie strony WWW biblioteki należy zagnieźdźić następujący kod:
Aby zmienić styl formularza (np. kolory, wielkość itp.) do adresu dodajemy parametr &css wskazujący na plik ze stylami.
 

Baza regionalna "Bibliografia Województwa Opolskiego" zawiera opisy bibliograficzne zawartości książek i artykułów z czasopism dotyczących w swej treści Opolszczyzny (jej historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest tworzona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Prowadzona jest na bieżąco od 1988 roku.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, książki i ich fragmenty, mapy itp. Czynnikiem decydującym o doborze jest wartość materiału informacyjnego.

Roczniki "Bibliografii Województwa Opolskiego" za lata 1980-1990 zostały wydane drukiem i są udostępnione w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.


Czytelnicy mogą posługiwać się następującymi kryteriami wyszukiwawczymi: tytuł atykułu, autor, temat, tytuł czasopisma.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić używając faset, znajdujących sie z boku listy.

Wyszukane opisy bibliograficzne można pobrać i zapisać w postaci zestawienia alfabetycznego.