Form of Work
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Nowak-Żółty Edyta
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
1 result Filter
E-book
In basket
Monografia dotyczy ważnego tematu tożsamości, a zarazem jakości kształcenia akademickiego w perspektywie relacji osobowej, określanej często w tradycji pedagogicznej mianem „Mistrz i uczeń”. W obliczu diagnozowanego już od wielu lat kryzysu autorytetu badania, jakie prowadzi i prezentuje Autorka, stają się nie tylko ważne, ale wręcz kluczowe w perspektywie tego, co nazywamy kulturową, a zatem i symboliczną transmisją ludzkiego dorobku, który przecież jest w jakimś sensie zamknięty i żyje w uniwersyteckich salach wykładowych w wymiarze swoistego akademickiego etosu, rozumianego jako przestrzeń dziejącego się dialogu zmierzającego do odsłonięcia Prawdy. Zamierzenie to godne pochwały. Fragment recenzji dr hab. Andrzeja Ryka, prof. UP
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Baza regionalna "Bibliografia Województwa Opolskiego" zawiera opisy bibliograficzne zawartości książek i artykułów z czasopism dotyczących w swej treści Opolszczyzny (jej historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest tworzona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Prowadzona jest na bieżąco od 1988 roku.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, książki i ich fragmenty, mapy itp. Czynnikiem decydującym o doborze jest wartość materiału informacyjnego.

Roczniki "Bibliografii Województwa Opolskiego" za lata 1980-1990 zostały wydane drukiem i są udostępnione w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.


Czytelnicy mogą posługiwać się następującymi kryteriami wyszukiwawczymi: tytuł atykułu, autor, temat, tytuł czasopisma.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić używając faset, znajdujących sie z boku listy.

Wyszukane opisy bibliograficzne można pobrać i zapisać w postaci zestawienia alfabetycznego.