Form of Work
Książki
(22)
Nuty
(8)
Publikacje naukowe
(8)
Muzyka
(4)
Status
only on-site
(22)
available
(4)
Branch
Czytelnia BG
(22)
Biblioteka Muzyczna
(4)
Author
Kolberg Oskar (1814-1890)
(22)
Labuda Gerard (1916-2010)
(12)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie
(9)
Skrukwa Agata
(9)
Millerowa Elżbieta
(7)
Antyborzec Ewa
(5)
Pawlakowa Danuta
(5)
Branny Przemysław (1970- )
(4)
Książek Zbigniew (1954- )
(4)
Miecznikowski Maciej (1969- )
(4)
Radek Janusz (1968- )
(4)
Rubik Piotr (1968- )
(4)
Słowińska Joanna (1971- )
(4)
Sawicka Aleksandra (etnografia)
(3)
Jarema Dorota
(2)
Linette Bogusław
(2)
Marczyk Dorota
(2)
Markiewicz Małgorzata (1986- )
(2)
Miller Elżbieta
(2)
Posern-Zieliński Aleksander (1943- )
(2)
Szomańska Olga (1982- )
(2)
Chmielewska Iwona
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.59/2
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.59/3
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.70
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.71
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.73/1
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.73/2
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.73/3
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.75
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.77/1
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.77/2
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.81
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.82
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie. t.84
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Materiały do etnografii Słowian Zachodnich i Południowych. Cz. 2
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Materiały do etnografii Słowian Zachodnich i Południowych. Cz. 3
(1)
Kustra Anna
(1)
Pawlak Hanna
(1)
Pawlak Hanna (muzykolog)
(1)
Prochaska Maciej
(1)
Prochaska Maciej (1971- )
(1)
Ruda Anna
(1)
Skrukwa Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(24)
Demographic Group
Muzyka polska
(8)
Subject
Folklor
(11)
Kolberg, Oskar
(9)
Muzyka ludowa, etniczna i tradycyjna
(9)
Pieśń ludowa polska
(9)
Literatura ludowa polska
(5)
Muzyka chóralna
(4)
Obrzędy
(4)
Pieśń ludowa ukraińska
(3)
Taniec ludowy polski
(3)
Bajka i baśń ludowa polska
(2)
Oratorium
(2)
Słowianie
(2)
Bajka i baśń ludowa ukraińska
(1)
Ballada polska
(1)
Legendy i podania polskie
(1)
Literatura ludowa ukraińska
(1)
Pieśń ludowa
(1)
Pieśń ludowa czeska
(1)
Pieśń ludowa słowacka
(1)
Subject: time
1801-1900
(9)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(3)
Kujawy
(2)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okolice)
(2)
Radom (woj. mazowieckie ; okręg)
(2)
Chełm (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Chełm (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Chorwacja
(1)
Czechy
(1)
Kalisz Pomorski (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Kalisz Pomorski ; okolice)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Mazowsze
(1)
Pokucie (Ukraina)
(1)
Sandomierz (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(1)
Serbia
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Łęczyca (woj. łódzkie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Melodia z tekstem podłożonym
(9)
Muzyka ludowa, etniczna i tradycyjna
(9)
Pieśń i piosenka
(8)
Oratorium (utwór muzyczny)
(2)
Pieśń ludowa polska
(1)
Domain
Kultura i sztuka
(9)
Etnologia i antropologia kulturowa
(3)
26 results Filter
Book
Music notes
In basket
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 72/1)
Na książce błedny 10-cyfrowy ISBN.
W latach 1867 i 1869 ukazała się monografia Kolberga poświęcona kulturze ludowej regionu kujawskiego. Obecnie wydawane dwa woluminy tomu 72 zawierają uzupełnienia materiałów folklorystycznych i etnograficznych zachowanych w rękopisach do poszczególnych rozdziałów tejże monografii, komentarze źródłowe do wydania XIX- wiecznego oraz spis bibliografii i indeksy odnoszące się do całości.
Pierwszy wolumin tomu 72 zawiera zespół tańców kujawskich, którego rękopis przygotowywany przez Kolberga, stanowi integralną całość, a ze względu na jednorodność gatunkową i zakres Kolbergowskiego opracowania jest odmienny w swym charakterze od uzupełnień do innych monografii. Zawartość rękopisu, zatytułowanego Chodzone, kujawiaki, obertasy, mazury, składa się z 712 trójmiarowych tańców ułożonych i zredagowanych przez Kolberga. Zbiór przygotowywany był przez niego w czasie druku monografii kujawskiej prawdopodobnie jako trzecia część Kujaw. Jednak nie został wydany wówczas w takiej postaci i tylko niektóre tańce zamieszczone zostały w części drugiej Kujaw, a po wielu latach w piątej części W. Ks. Poznańskiego (DWOK T. 13) i w tomie Łęczyckie (DWOK T. 22). Źródłem melodii tanecznych były zapisy przede wszystkim pochodzące z własnych badań Kolberga, a tylko w niewielkim procencie z materiałów innych zabieraczy (J. Bliziński, M. Miączyński) i z kompozycji opartych na motywach folkloru_kujawskiego (J. Niewiarowska, P. Puchalski). Cechą charakterystyczną Kolbergowskiego opracowania materiału zawartego w tym tomie jest zestawianie odrębnych, oddzielnych melodii w wieloczęściowe tańce, zgodnie z opisanym w drugiej części Kujaw schematem „tańca kujawskiego”, tj. grupowaniem ich według rodzaju i tempa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/72/1 (1 egz.)
Book
Music notes
In basket
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t.82 aneks)
Na stronie przytytułowej: Aneks do tomu 82.
Indeks.
Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/82 (1 egz.)
Book
Music notes
In basket
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 79)
Bibliografia na stronach 211-227. Indeksy.
Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tom 79 jest suplementem do wydanego przez Oskara Kolberga w roku 1890 Kaliskiego, które w zamierzeniu autora miało być pierwszą częścią monografii tego regionu. Wydana obecnie publikacja jest bogatym źródłem materiałów folklorystycznych i etnomuzycznych z regionu kaliskiego zgromadzonych przez dziewiętnastowiecznego badacza, a zachowanych w jego rękopiśmiennym zbiorze. Autorzy tego tomu odnoszą się także po części do wydanego w 1967 roku tomu 46 Dzieł Wszystkich Kaliskie i Sieradzkie, w którym zawarto materiały kaliskie niewydane przez Kolberga, a zaplanowane przez niego jako druga część monografii. Tom, podobnie jak cała edycja suplementów, zawiera też objaśnienia i krytyczno-źródłowe uzupełnienia oryginalnej publikacji Kolbergowskiej (czyli tomu 23 DWOK); zawiera także pewne pozostałe jeszcze (a nieznane do roku 1976, kiedy wydawano tom 46) materiały tekstowe i muzycznych z regionu kaliskiego. W części suplementowej znalazło się ponad 200 tekstów pieśni, najczęściej wraz z zapisami muzycznymi oraz ponad 150 zapisów muzycznych bez tekstów. Każda z publikowanych, numerowanych kolejno pieśni i przyśpiewek została opisana w dołączonych przypisach, z odnotowaniem umiejscowienia rękopiśmiennego źródła oraz z omówieniem powiązań z innymi zapisami.
W drugiej części tomu zamieszczono ponadto przypisy źródłowe do materiałów, które zawarł Kolberg w tomie 23. Omówiono w nich obszernie zarówno rękopiśmienne źródła zachowane w archiwum. Cała literatura wykorzystana przez badacza została szczegółowo zidentyfikowana, porównana i opisana. Tom kończą indeksy nazw geograficznych i incipitów pieśni. Oba narzędzia zostały opracowane dla tomu 23 Kaliskie, 46 Kaliskie i Sieradzkie oraz dla prezentowanego tu tomu 79 Kaliskie. Suplement do tomu 23. Uzupełnienie tomu stanowi 8 ilustracji pochodzących z archiwum Kolberga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/79 (1 egz.)
Book
Music notes
In basket
Łęczyckie : suplement do tomu 22 / Oskar Kolberg. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga ; Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2016. - XLIV, 505, [1] strona, [12] stron tablic : ilustracje ; 22 cm.
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 78)
Bibliografia na stronach 457-463. Indeksy.
Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tom 78 składa się z dwóch zasadniczych części, z których pierwsza zawiera materiały niepublikowane wcześniej przez Kolberga, a druga - przypisy źródłowe do wydanej przez niego monografii. Na końcu tomu zamieszczono aneks oraz bibliografię i indeksy. Na osobnych wkładach znalazły się ilustracje. Wśród materiałów niepublikowanych dominują pieśni. Podobnie jak w tomie 22, mają one różnorodny charakter, od obrzędowych (weselnych), poprzez pieśni powszechne o bardzo różnorodnej tematyce, po religijne i dziadowskie. Włączono też do suplementu zachowane zapisy pieśni patriotycznych, których publikacja nie była możliwa ze względu na cenzurę, a także utwory wykonywane w miastach i we dworach regionu łęczyckiego. Pieśni mieszczańskie i szlacheckie Kolberg zamieszczał zwykle w swoich monografiach w oddzielnym rozdziale, jednak w tomie 22 pominął je zupełnie. Stosunkowo skromne są pozostałe materiały z Łęczyckiego: jedna opowieść ludowa, dwa krótkie teksty towarzyszące zabawom, drobne zapiski dotyczące wierzeń, krótki słowniczek oraz spis nazwisk, które Kolberg traktował, podobnie jak wyrażenia, jako element języka.
Na drugą część tomu składają się przypisy źródłowe do tomu opublikowanego w XIX wieku, w tym do rozdziału „Kujawy” zamieszczonego przez Kolberga na końcu monografii. Odnoszą się one do poszczególnych stron i wierszy, a także do poszczególnych ustępów i numerów pieśni. Zawierają informacje o zachowanych rękopisach i ich autorstwie, notach lokalizacyjnych oraz różnicach między drukiem a wersją zanotowaną w manuskrypcie. W Łęczyckiem, podobnie jak w innych monografiach, Kolberg oparł się na licznych publikacjach, zarówno sobie współczesnych jak i znacznie dawniejszych. Część z nich cytował lub streszczał w tomie, a inne wymienił jedynie w opisie kraju. W przypisach źródłowych zamieszczono uzupełnienia i wyjaśnienia do przywołanych przez Kolberga not bibliograficznych. W ostatniej części tomu 78 zamieszczono aneks zawierający dwie recenzje, których autorami byli wybitni przedstawiciele ówczesnego świata nauki, Hieronim Łopaciński i Jan Karłowicz, a także wykaz prac cytowanych i odnotowanych przez Kolberga w tomie 22 i w rękopisach. Indeksy (nazw geograficznych oraz incipitów pieśni) obejmują materiał z tomu wydanego w XIX wieku oraz z tomu suplementowego. Na wkładce znalazły się ryciny przedstawiające postacie mężczyzn i kobiet w strojach regionalnych, których Kolberg nie zdołał opublikować w swojej monografii, oraz ilustracje ukazujące rękopisy, w tym manuskrypty dotyczące tańców kujawskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/78 (1 egz.)
Book
Music notes
In basket
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t.80/1)
Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/80/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t.59/2)
(Materiały do etnografii Słowian Zachodnich i Południowych / Oskar Kolberg ; Cz. 2)
Wyd. pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk z dotacji Komitetu Badań Naukowych.
Edycja spuścizny rękopiśmiennej.
Bibliogr. s. 135-141. Indeksy.
Teksty pieśni częśc. czes. i słowac.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/59/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/73/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/73/1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/73/3 (1 egz.)
Music notes
In basket
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 72/2)
Bibliografia na stronach 285-295. Indeksy.
Tom jest drugą częścią uzupełnień do regionalnej monografii etnograficzno-folklorystycznej Kujaw wydanej w XIX w. przez Oskara Kolberga, a w ramach Dzieł wszystkich wznowionej techniką fotooffsetową. Suplementy te zawierają odnalezione w tekach Kolberga materiały dotyczące regionu a dotychczas niepublikowane oraz komentarze źródłowe do tekstów i melodii znajdujących się w wydanej przez niego monografii. Część pierwszą suplementu do Kujaw w całości wypełniają zapisy tańców kujawskich zawarte w rękopisie Kolberga pt. Chodzone, kujawiaki, obertasy, mazury. Rękopis ten Kolberg wydać miał jako część III Kujaw, ale realizację tego zamiaru uniemożliwił mu brak pieniędzy. Ten niezwykle bogaty zespół źródeł z zakresu etnomuzykologii udostepniony został dopiero teraz. Część druga suplementu zawiera duży zespół zapisów kolęd i ponad 100 innych pieśni, w tym także pieśni patriotyczne związane z powstaniem listopadowym, nigdy dotąd nie drukowane. Zamieszczonych jest tam także kilka bajek, m.in. wątki nie notowane poza Kujawami. Istotnym i interesującym materiałem są szkice Wojciecha Gersona i inne źródła ikonograficzne, uzupełniające informacje o strojach ludowych w połowie XIX w. Komentarze źródłowe do tekstów i melodii opublikowanych w XIX w. przez Kolberga informują o źródłach z których korzystał: jego własnych zapisach terenowych, notatkach współpracowników i odpisach z literatury, nielicznych w tej monografii. Pozwalają one na ściślejsze datowanie Kolbergowskich rękopisów i na uzupełnienie autorstwa niektórych tekstów i melodii zanotowanych przez J. Blizińskiego, pisarza mieszkającego wówczas na Kujawach. Tom zwiera także indeksy dotyczące całości materiałów kujawskich Kolberga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/72/2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/75 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/70 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/81 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/77/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t.77/2)
Wyd. pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Edycja spuścizny rękopiśmiennej.
Na obwol. błędne oznaczenie supl.
Bibliogr. s. 409-425. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/77/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t.59/3)
(Materiały do etnografii Słowian Zachodnich i Południowych / Oskar Kolberg ; Cz. 3)
Wyd. pod opieką naukową polskiej Akademii Nauk z dotacji Komitetu Badań Naukowych.
Edycja spuścizny rękopiśmiennej.
Bibliogr. s. 299-309. Indeksy.
Teksty pieśni częśc. w jęz. serb., chor., słoweń., tekst częśc. tł. z jęz. czes.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/59/3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/84 (1 egz.)
Book
In basket
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 76)
Bibliografia na stronach 617-628. Indeksy.
Tom ten jest dopełnieniem wydanej przez Kolberga w latach 1885-1886 dwutomowej monografii Kieleckie. Podobnie, jak w przypadku innych monografii, Kolberg wydał jedynie część zgromadzonych przez siebie materiałów z Kieleckiego. W rękopisach pozostało kilkaset pieśni, w tym pieśni obrzędowe oraz teksty, które nie mogły zostać opublikowane w XIX wieku ze względu na cenzurę polityczną i obyczajową, zachowały się także melodie bez tekstów, bajki oraz zagadki ludowe. Są to prawie wyłącznie materiały zebrane przez samego Kolberga w czasie jego badań terenowych prowadzonych w Kieleckiem w latach pięćdziesiątych XIX-ego stulecia. Zapisy tekstów pieśni i bajek oraz melodii sporządzone zostały bezpośrednio ze słuchu. Te materiały znalazły się w części suplementowej.
Druga część tomu zawiera komentarze źródłowe do tomów 18 i 19 wydanych przez Kolberga. Komentarze opracowane zostały na podstawie zachowanych rękopisów i zawierają informacje dotyczące autorstwa, chronologii, proweniencji drukowanych materiałów, a także istotnych różnic między wersją publikowaną a rękopisem. Komentarze zawierają też informacje bibliograficzne ustalające zakres i sposób wykorzystania w monografii literatury przedmiotu, w tym licznych publikacji Władysława Siarkowskiego, którymi wsparł się Kolberg, wypełniając karty Kieleckiego. Uzupełnieniem tomu są indeksy i wykaz literatury cytowanej i odnotowanej przez Kolberga, obejmujące zarówno tomy wydane w XIX wieku i niniejszy suplement oraz wstęp, w którym omówiono metody prowadzenia badań i przygotowania materiałów do druku przez Kolberga i zasady edycji suplementu. Prezentowany tom przedstawia niezwykłą wartość źródłową dla badaczy kultury tradycyjnej ze względu na sposób dokumentowania folkloru przez Kolberga, polegający na bezpośrednim zapisie tekstów, a przede wszystkim melodii ze słuchu. Komentarze źródłowe zamieszczone w drugiej części pracy pozwalają właściwie odczytać i wykorzystać materiały opublikowane w XIX w. przez Kolberga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia BG
Copies are only available in the library: sygn. CM 246707/76 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Baza regionalna "Bibliografia Województwa Opolskiego" zawiera opisy bibliograficzne zawartości książek i artykułów z czasopism dotyczących w swej treści Opolszczyzny (jej historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest tworzona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Prowadzona jest na bieżąco od 1988 roku.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, książki i ich fragmenty, mapy itp. Czynnikiem decydującym o doborze jest wartość materiału informacyjnego.

Roczniki "Bibliografii Województwa Opolskiego" za lata 1980-1990 zostały wydane drukiem i są udostępnione w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.


Czytelnicy mogą posługiwać się następującymi kryteriami wyszukiwawczymi: tytuł atykułu, autor, temat, tytuł czasopisma.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić używając faset, znajdujących sie z boku listy.

Wyszukane opisy bibliograficzne można pobrać i zapisać w postaci zestawienia alfabetycznego.