Forma i typ
Książki
(37)
Dostępność
dostępne
(37)
Placówka
Wypożyczalnia Główna
(37)
Autor
Lenin Włodzimierz (1870-1924)
(30)
Stalin Józef (1878-1953)
(10)
Engels Friedrich (1820-1895)
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924)). Partie polityczne w Rosji i zadania proletariatu
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Demokratyczne zadania rewolucyjnego proletariatu
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). IX Zjazd RKP (b)
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Jak zorganizować współzawodnictwo
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Krótki zarys rozłamu w SDPRR
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Likwidacja likwidatorstwa
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Listy o taktyce. Przedmowa. List pierwszy: [ocena chwili bieżącej]
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Listy z daleka : list pierwszy: [pierwszy etap pierwszej rewolucji]
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Nauki powstania moskiewskiego
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). O dwuwładztwie
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). O dwóch liniach rewolucji
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). O frazesie rewolucyjnym : artykuły i przemówienia z okresu rokowań pokojowych w Brześciu, styczeń-kwiecień 1918
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). O haśle Stanów Zjednoczonych Europy
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). O zadaniach III Międzynarodówki
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Projekt rezolucji o obecnej sytuacji politycznej
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Proletariat a chłopstwo
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Przemówienie w sprawie rozwiązania Zgromadzenia Ustawodawczefo wygłoszone na posiedzeniu WCIK 6 (19) srycznia 1918 r
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Referat o pracy na wsi
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Referat o programie partyjnym
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do samostanowienia
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Rewolucyjny proletariat a prawo narodów do samookreślenia
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Rozbieżności w europejskim ruchu robotniczym
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Rzeczy zdobyte i zarejestrowane
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Socjalizm a chłopstwo
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Spisek przeciwko rewolucji
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Sprawozdanie Komitetu Centralnego wygłoszone 29 marca 1920 r
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Sytuacja w SDPRR i najbliższe zadania partii
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Słowo końcowe po dyskusji nad referatem o programie partyjnym
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Tezy i referat o demokracji burżuazyjnej i dyktaturze Proletariatu
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Trzeci Zjazd
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Trzecia Międzynarodówka i jej znaczenie w dziejach
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Walka proletariatu i lokajstwo burżuazji
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Wojna partyzancka
(1)
Lenin Włodzimierz (1870-1924). Zastraszeni krachem starego a walczący o nowe
(1)
Stalin Józef (1878-1953). Klasa proletariuszy i partia proletariuszy
(1)
Stalin Józef (1878-1953). Referat oraz przemówienie końcowe w kwestii narodowej na VII (Kwietniowej) Ogólnorosyjskiej Konferencji SDPRR 29 kwietnia (12 maja) 1917 r
(1)
Rok wydania
1950 - 1959
(27)
1940 - 1949
(10)
Kraj wydania
Polska
(37)
Język
polski
(37)
Temat
Marksizm
(22)
Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego - zjazdy i plena
(3)
Marksizm - leninizm
(3)
Robotnicy - organizacje - ZSRR - 20 w.
(3)
Komunizm (ideologia i ruch społ.) - organizacje
(2)
Marksizm-leninizm - historia - ZSRR
(2)
Polityka wewnętrzna
(2)
Rewolucja - marksizm-leninizm
(2)
Robotnicy - organizacje
(2)
Socjaldemokracja - marksizm
(2)
Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji - zjazdy i plena
(2)
Granice - historia - ZSRR
(1)
Marksizm-leninizm - 20 w. - teksty
(1)
Międzynarodówka III - historia
(1)
Partie polityczne
(1)
Rady Delegatów Robotniczych w Rosji
(1)
Rewolucja
(1)
Rewolucja - marksizm
(1)
Rewolucja 1905 roku
(1)
Rewolucja październikowa (1917)
(1)
Robotnicy - organizacja - Rosja - 20 w.
(1)
Robotnicy - organizacje - Rosja - 20 w.
(1)
Rossijskaâ socialdemokratičeskaâ rabočaâ partiâ
(1)
Tymczasowy Rząd Rewolucyjny
(1)
Władza - marksizm
(1)
Zasulicz, W.
(1)
Temat: czas
1901-2000
(2)
Temat: miejsce
ZSRR
(1)
Gatunek
Mowy rosyjskie
(1)
38 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Mała Biblioteczka Marksizmu - Leninizmu ; 1)
Zawiera losy historyczne nauki K.Marksa. Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu. Przemówienie na uroczystości odsłonięcia pomnika Marksa i Engel- sa 1918 r. Marksizm a rewizjonizm. Imperializm a rozłam w socjalizmie / W. Lenin Lenin jako organizator i wódz RKP. Z rozmowy z pierw- szą amerykańską delegacją robotniczą / J.W. Stalin
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 108902, 100754 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Mała Biblioteczka Marksizmu-Leninizmu : materiały do studiowania historii WPK(b) ; nr 37.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 112210 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 102298 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 102293 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 102546 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Mała Biblioteczka Marksizmu - Leninizmu ; nr 5)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 102314 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Mała Biblioteczka Marksizmu - Leninizmu ; nr 10)
Zawiera również : W sprawie Zjazdu Robotniczego/ J.W. Stalin
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 102313 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Mała Biblioteczka Marksizmu - Leninizmu ; nr 8)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 103728 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 103727 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Mała Biblioteczka Marksizmu-Leninizmu : Materiały do Studiowania Historii WKP(b) ; nr 3, z. 2)
Tł. z ros.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 103725 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 103731 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 103726 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 112213 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 102308 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Mała Biblioteczka Marksizmu-Leninizmu. Materiały do Studiowania Historii WKP (b))
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 112212 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 102294 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 102309 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej

Baza regionalna "Bibliografia Województwa Opolskiego" zawiera opisy bibliograficzne zawartości książek i artykułów z czasopism dotyczących w swej treści Opolszczyzny (jej historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest tworzona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Prowadzona jest na bieżąco od 1988 roku.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, książki i ich fragmenty, mapy itp. Czynnikiem decydującym o doborze jest wartość materiału informacyjnego.

Roczniki "Bibliografii Województwa Opolskiego" za lata 1980-1990 zostały wydane drukiem i są udostępnione w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.


Czytelnicy mogą posługiwać się następującymi kryteriami wyszukiwawczymi: tytuł atykułu, autor, temat, tytuł czasopisma.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić używając faset, znajdujących sie z boku listy.

Wyszukane opisy bibliograficzne można pobrać i zapisać w postaci zestawienia alfabetycznego.