Forma i typ
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Książki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia Główna
(1)
Autor
Augustyn Sławomir (1967- )
(1)
Bitniok Michał
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Giza Sylwia
(1)
Jankowska Marlena
(1)
Kamińska-Reyman Jadwiga
(1)
Kot-Radojewska Magdalena
(1)
Letkiewicz Arkadiusz
(1)
Lisiński Marek
(1)
Majer Piotr
(1)
Nowak-Żółty Edyta
(1)
Pawełczyk Mirosław (radca prawny)
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Aplikacja mobilna
(1)
Internet
(1)
Moda
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo nowych technologii
(1)
Sztuczna inteligencja
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Styl życia, moda i uroda
(1)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy ; 1)
Nazwy autorów na okładce i stronach 328-335.
Bibliografia, netografia na stronach 305-327. Wykaz aktów prawnych na stronach 13-26.
Dla każdego użytkownika sieci, studentów kierunków prawniczych, informatycznych i artystycznych, profesjonalistów.
E-mebel, e-talerz, e-bransoletka - dlaczego najnowsze osiągnięcia techniki należy przyjmować z dużą dozą ostrożności? Niniejszy, pierwszy tom Serii Prawa Designu, mody i Reklamy poświęcony został instytucji prywatności w Internecie z perspektywy technologii lokalizacyjnych, jak też technologii ubieralnych i wszczepialnych. Autorzy w błyskotliwy sposób opisują mechanizmy funkcjonowania świata cyfrowego i czyhające w nim zagrożenia dla prywatności biorąc na warsztat najnowsze dokumenty UE. Książka jest adresowana do każdego użytkownika sieci, w szczególności studentów kierunków prawniczych, informatycznych i artystycznych, jak też do profesjonalistów, którym krytyczna analiza tej tematyki pozwoli na odnalezienie się w wyznaniach stawianych w ich codziennej praktyce.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Główna
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 360088 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Logopedia jest nauką interdyscyplinarną, w której spotykają się nie tylko różne dyscypliny wiedzy, ale różne metodologie i interpretacje . Nie wystarcza ich wyliczanie, jako elementów składowych, ale przede wszystkim staranie się o to, by było to zetknięcie się tych licznych dziedzin i metodologii w sposób harmonizujący różnorodnością, a nawet odmiennością. Mowa – jej twórczy proces rozwoju, jest niebywale trudnym zjawiskiem dla mózgu człowieka, dlatego już od samego początku jego tworzenia, mogą krystalizować się różnego rodzaju patologie powstawania aktu mówionego. W dalszym toku rozwoju mowy, w tak rozumianej pragmalingwistyce istotne jest uwzględnianie tego, co zachodzi pomiędzy podmiotami mówiącymi i różnymi czynnikami należącymi do sytuacji mówienia takimi jak: role społeczne, cechy osobowościowe, akty woli, usposobienia ludzi wraz z ich emocjami i przeżyciami, ale również powstające wypowiedzi werbalne podmiotów mówiących realizowane w akcie mówienia. Perspektywa badawcza tego procesu powstaje zatem jako część lingwistyczno-komunikacyjna, która powinna być rozumiana przede wszystkim jako istota opisu systemu, tworzenia myśli i wypowiedzi, tak rozumianego procesu funkcji komunikacyjnych jako analizy kształtowania językowego, będącą formą porozumiewania się między ludźmi. Powstała książka posiada taki właśnie charakter. Ukazano w niej wybrane aspekty wiedzy logopedycznej, którą otrzymują studiujące osoby na tym kierunku studiów jakim jest logopedia czy neurologopedia.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
W koszyku
Chociaż o autyzmie wiemy wiele w perspektywie biologicznej -genetycznej, to jest on przede wszystkim głębokim problemem psychologiczno-społeczno-wychowawczym. Dotyczy nie tylko dziecka z zaburzeniem, ale głęboko wnika w strukturę życia rodziny, czyniąc je innym, z doświadczeniami, które jest nam trudno sobie wyobrazić. Każda dodatkowa wiedza o autyzmie, szczególnie tym co czeka, co może spotkać matkę i ojca, a także rodzeństwo autystyka jest ważna. Waga ta jest dosłownie "do bólu konieczna". dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. WSBiP
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
W koszyku
Postrzeganie pracowników w organizacjach zmieniało się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziś kapitał ludzki to najważniejszy zasób każdej organizacji, o który trzeba dbać i który należy rozwijać. Szczególnie jest to istotne w kontekście trudności firm w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy, nie tylko pod względem odpowiedniej wiedzy i kompetencji, ale przede wszystkim postaw, elementem których jest lojalność czy zaangażowanie. Skoro ludzie w organizacji są najważniejsi. Celem każdej powinno być dążenie do wzmacniania i rozwijania tego zasobu, ponieważ to on przesądza o przewadze konkurencyjnej organizacji oraz jej innowacyjności i efektywności. Wymaga to dostrzeżenia potencjału tkwiącego w ludziach, ich wiedzy i zdolności, ale też wartości i postaw. Głównym celem pracy stało się wykazanie, czy i jak elastyczne formy zatrudnienia wpływają na wartość kapitału ludzkiego w organizacji. Jeśli mają wpływ, to czy wzmacniają ten kapitał, czy też wręcz przeciwnie.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
W koszyku
Fragment recenzji prof. dr hab. Andrzeja Misiuka z Uniwersytetu Warszawskiego: Opiniowane opracowanie jest wartościowym przedsięwzięciem, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów niejawnych działań policyjnych. Już na wstępie należy skonstatować, iż jest to w pełni udana próba. Trochę dziwi fakt, iż upłynęło już prawie trzydzieści lat od przemian ustrojowo-społecznych w naszym kraju, w wyniku którym stworzono nowy system instytucjonalny walki z przestępczością, a zwłaszcza zorganizowaną, a nie podjęto próby syntetycznego przedstawienia ewolucji metod i form organizacji Policji. Chciałbym też zwrócić uwagę na autorów omawianego opracowania – profesorów: Arkadiusza Letkiewicza i Piotra Majera. Są to niekwestionowane autorytety w obszarze będącym przedmiotem analizy w recenzowanej monografii. Posiadają już ugruntowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od lat w swoich publikacjach podejmują istotne i nowe problemy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
W koszyku
Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi uzależnione jest od funkcjonowania organizacji, dostosowania strategii i polityki personalnej do potrzeb strategii przedsiębiorstwa. W dobie globalizacji, wśród zmian społeczno-gospodarczych eksponuje się strategiczne znaczenie kapitału ludzkiego organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi ewoluuje na tyle, że staje się koncepcją zarządzania, w której „zasoby ludzkie” przekształcane są w „kapitał ludzki”. Zarządzanie zasobami ludzkimi staje się głównym kreatorem wartości, a także czynnikiem determinującym pozycję konkurencyjną współczesnych organizacji. Umiejętne wykorzystywanie kapitału ludzkiego powinno przynosić dla organizacji wymierne efekty. Opracowanie przedstawia osiągnięcia badawcze, rezultaty interaktywnej refleksji naukowej i weryfikacji doświadczeń Doktorantów Ośrodków Naukowych o zasięgu krajowym. Prezentowane w monografii rozważania o charakterze teoretycznym i praktycznym sprawiają, że może być ona użyteczna zarówno dla teoretyków jak i praktyków zarządzania, a także dla studentów uczelni ekonomicznych, a zwłaszcza tych, którzy interesują się zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
W koszyku
Monografia dotyczy ważnego tematu tożsamości, a zarazem jakości kształcenia akademickiego w perspektywie relacji osobowej, określanej często w tradycji pedagogicznej mianem „Mistrz i uczeń”. W obliczu diagnozowanego już od wielu lat kryzysu autorytetu badania, jakie prowadzi i prezentuje Autorka, stają się nie tylko ważne, ale wręcz kluczowe w perspektywie tego, co nazywamy kulturową, a zatem i symboliczną transmisją ludzkiego dorobku, który przecież jest w jakimś sensie zamknięty i żyje w uniwersyteckich salach wykładowych w wymiarze swoistego akademickiego etosu, rozumianego jako przestrzeń dziejącego się dialogu zmierzającego do odsłonięcia Prawdy. Zamierzenie to godne pochwały. Fragment recenzji dr hab. Andrzeja Ryka, prof. UP
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej

Baza regionalna "Bibliografia Województwa Opolskiego" zawiera opisy bibliograficzne zawartości książek i artykułów z czasopism dotyczących w swej treści Opolszczyzny (jej historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest tworzona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Prowadzona jest na bieżąco od 1988 roku.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, książki i ich fragmenty, mapy itp. Czynnikiem decydującym o doborze jest wartość materiału informacyjnego.

Roczniki "Bibliografii Województwa Opolskiego" za lata 1980-1990 zostały wydane drukiem i są udostępnione w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.


Czytelnicy mogą posługiwać się następującymi kryteriami wyszukiwawczymi: tytuł atykułu, autor, temat, tytuł czasopisma.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić używając faset, znajdujących sie z boku listy.

Wyszukane opisy bibliograficzne można pobrać i zapisać w postaci zestawienia alfabetycznego.