Filtrowanie wyników
Nawigacja fasetowa
Po wprowadzeniu pytania i uzyskaniu wyników, system dokonuje analizy i na podstawie znalezionych danych wyznacza aktywne grupy filtrów (fasety), w których prezentowanych jest kilka najczęściej występujących wartości w wynikach. Wybranie jednej z nich pozwala zawęzić wynik wyszukiwania do tych dokumentów, które daną wartość zawierają. Uzyskane w ten sposób wyniki są ponownie analizowane i wyznaczany jest nowy zestaw faset, obejmujący już mniejszą liczbę dokumentów. Kontynuowanie takiego zawężania wyników w celu dotarcia do poszukiwanego dokumentu nazywa się właśnie nawigacją fasetową.
Grupy filtrów dostępne są po lewej stronie listy wyszukanych dokumentów. W przypadku użytkowników urządzeń mobilnych grupy filtrów są ukryte, a w celu ich odkrycia należy wybrać link „Filtruj” znajdujący się przed pierwszym dokumentem. W każdej grupie filtrów prezentowanych jest domyślnie do 5 najczęściej występujących wartości. Aby uzyskać dostęp do kolejnych wystarczy wybrać link „Pokaż więcej ...”. Liczba znajdująca się obok wartości informuje nas o tym, ile dokumentów ją zawiera.
Wybrane filtry są dodatkowo prezentowane powyżej panelu z wynikami, dzięki czemu można uzyskać szybką informację o aktualnie zastosowanych filtrach, a także łatwo usunąć użyte filtry - pojedynczo (klikając w ikonę z prawej strony filtra) lub grupowo (klikając w ikonę w prawej części panelu).
Przypinanie filtrów
Jest to operacja szczególnie przydatna, gdy użytkownik zainteresowany jest np. tylko konkretnym rodzajem zbiorów, wybraną lokalizacją dokumentu czy datą wydania dzieła. Przypięcie filtru powoduje, że będzie on „podróżował” za użytkownikiem i będzie automatycznie stosowany do każdego kolejnego pytania, aż do czasu jego odpięcia lub zakończenia sesji przeglądarki (stały filtr).
Zarówno przypięcie jak i późniejsze odpięcie filtra odbywa się poprzez kliknięcie w ikonę pinezki, dostępnej z lewej strony filtra. W zależności od aktualnego stanu będzie ona w pozycji poziomej (filtr odpięty) lub pionowej (filtr przypięty). Warto zaznaczyć, że usunięcie filtra z wyników, nie powoduje jego automatycznego odpięcia, a jedynie tylko jego zdjęcie z aktualnie prezentowanych wyników. Poniżej znajdują się przykłady stanów, w jakich może znaleźć się filtr:
Przykładowy filtr
Filtr nie jest przypięty, ale jest zastosowany dla wyników zapytania.
Przykładowy filtr
Filtr jest przypięty, a także jest zastosowany dla wyników zapytania.
Przykładowy filtr
Filtr jest przypięty, ale nie jest zastosowany dla wyników zapytania. Będzie on jednak użyty w nowym zapytaniu, chyba, że wcześniej zostanie odpięty.
Przykładowy filtr
Filtr nie jest przypięty i nie jest zastosowany dla wyników zapytania. Zniknie po zadaniu kolejnego zapytania, chyba, że ponownie zostanie przypięty.
 

Baza regionalna "Bibliografia Województwa Opolskiego" zawiera opisy bibliograficzne zawartości książek i artykułów z czasopism dotyczących w swej treści Opolszczyzny (jej historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest tworzona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Prowadzona jest na bieżąco od 1988 roku.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, książki i ich fragmenty, mapy itp. Czynnikiem decydującym o doborze jest wartość materiału informacyjnego.

Roczniki "Bibliografii Województwa Opolskiego" za lata 1980-1990 zostały wydane drukiem i są udostępnione w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.


Czytelnicy mogą posługiwać się następującymi kryteriami wyszukiwawczymi: tytuł atykułu, autor, temat, tytuł czasopisma.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić używając faset, znajdujących sie z boku listy.

Wyszukane opisy bibliograficzne można pobrać i zapisać w postaci zestawienia alfabetycznego.