Help pages are only available in Polish
 
Informacje o kodach QR
Co to jest QR kod?
QR kod (z ang. QR Code czyli Quick Response Code) to dwuwymiarowy kod kreskowy, który daje możliwość zapisania dużej ilości danych alfanumerycznych (ponad 4 tysiące znaków). W szczególności pozwala na zapisanie długiego adresu URL, który wskazuje na konkretną stronę internetową.
W przypadku katalogu bibiotecznego generowane są QR kody, które zawierają adres wskazujący bezpośrednio na konkretny rekord bibliograficzny (np. konkretną książkę). Wygenerowany plik można pobrać w celu wykorzystania go na tworzonych materiałach drukowanych lub innych stronach, z przeznaczeniem na wykorzystanie ich przez urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety.
Jak odczytać QR kod?
Do odczytu QR kodów przez smartfon lub tablet należy użyć odpowiedniej aplikacji. Niektóre urządzenia posiadają od razu zainstalowaną aplikację (np. QR Code Scanner, QR Code Reader itp.), jeśli takiej aplikacji nie ma, zwykle można ją bezpłatnie zainstalować poprzez sklep z aplikacjami (Sklep Play w Androidzie, AppStore w urządzeniach Apple).
Aplikacja ta przy użyciu wbudowanego w telefon/tablet aparatu fotograficznego lokalizuje kod i wykonuje odpowiednią akcję. Zwykle jest to otwarcie przeglądarki internetowej od razu pod adresem zapisanym w kodze QR.
Gdzie znajdę kod QR książki?
Po odszukaniu książki kliknij w jej okładkę lub tytuł - otwarta zostanie strona z pełnymi informacjami o znalezionej pozycji. Poniżej opisu bibliograficznego, jeszcze przed pozostałymi sekcjami, znajduje się ikonka QR kodu, której kliknięcie powoduje pobranie pliku PNG z kodem.
Ikonka powinna wyglądać tak:  
 

Baza regionalna "Bibliografia Województwa Opolskiego" zawiera opisy bibliograficzne zawartości książek i artykułów z czasopism dotyczących w swej treści Opolszczyzny (jej historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.). Jest tworzona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Prowadzona jest na bieżąco od 1988 roku.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, książki i ich fragmenty, mapy itp. Czynnikiem decydującym o doborze jest wartość materiału informacyjnego.

Roczniki "Bibliografii Województwa Opolskiego" za lata 1980-1990 zostały wydane drukiem i są udostępnione w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.


Czytelnicy mogą posługiwać się następującymi kryteriami wyszukiwawczymi: tytuł atykułu, autor, temat, tytuł czasopisma.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić używając faset, znajdujących sie z boku listy.

Wyszukane opisy bibliograficzne można pobrać i zapisać w postaci zestawienia alfabetycznego.